From left: Yaser Timim (Frameworks), Simen Wik (Frameworks), Tonje Holand Salgado (Welcome Hub Agder)

Lanserer digital talentdatabase for internasjonale tilflyttere til Agder

Welcome Hub Agder har i samarbeid med Frameworks AS lansert en digital talentdatabase for internasjonale tilflyttere i Agder. 

Talent Hub Database er en innovativ plattform som forenkler rekrutteringsprosessen for bedrifter og organisasjoner i Agder, og den er spesielt rettet mot både lokale talenter og tilflyttere med verdifull kompetanse som søker muligheter i regionen vår. 

I talentdatabasen kan enkeltpersoner registrere seg og fremheve sine ferdigheter, erfaringer, kompetanseområder og utdannelsesbakgrunn, og dermed bidra til å skape et dynamisk og mangfoldig arbeidsmiljø som er i stand til å møte regionens voksende behov.

Databasen tar sikte på å løse Agders økende behov for kompetanse, arbeidskraft og integrering. Den økte tilstrømningen av internasjonale talenter til Agder skyldes den forventede veksten både i næringslivet og befolkningen. Databasen vil være en effektiv løsning for å knytte sammen lokale bedrifter med internasjonale talenter som nylig har gjort Agder til sitt nye hjem og som er ivrige etter å bidra til det lokale arbeidsmarkedet

«Agder, og Norge, står overfor en perfekt storm når det gjelder kompetanseutfordringer- og integrering. I lys av den økende etterspørselen etter arbeidskraft, vil mange av de som kommer til Agder være internasjonale talenter med nødvendig kompetanse for å styrke vår regions utvikling. Ofte vil disse dyktige individene ha en ektefelle eller partner med tilsvarende høy kompetanse. Hvis vi ønsker at disse verdifulle nykommerne skal bli værende, må vi støtte ektefeller/partnere i å finne meningsfulle jobber. Talentdatabasen kobler bedrifter med kompetanse som allerede finnes i regionen,» sier Megan Strand daglig leder i Welcome Hub Agder. 

Norge har blitt rangert som en av de dårligste i verden på integrering og trivsel blant internasjonale tilflyttere (Expat Insider, 2023). Det fører til at mange ofte forlater landet vårt etter kort tid, noe som også kan ha en negativ innvirkning på næringslivet i regionen. 

For å løse disse utfordringene er det avgjørende å ivareta, integrere og støtte både den kompetansen vi rekrutterer til vår region, samt deres familier. Welcome Hub Agder vil sikre at internasjonale familier lever gode liv i Agder-regionen ved å gi dem den nødvendige støtten og hjelpen de trenger for å bosette seg og bli en integrert del av vårt samfunn.

«Vi inviterer bedrifter, organisasjoner og talenter i Agder til å utforske mulighetene databasen tilbyr. Ved å samle et mangfold av kompetanse på ett sted, tar vi et viktig skritt mot å styrke vår regions posisjon som et attraktivt sted for innovasjon og vekst,» sier Simen Wik, daglig leder i Frameworks. 

For mer informasjon gå til Talent Hub Database

Om Welcome Hub Agder

Initiert av Impact Hub Agder, Arendal Kommune og Arendal Næringsforening, Welcome Hub Agder (WHA) leder an i å støtte internasjonale talenter i deres integreringsprosess samtidig som det møter bedrifters behov for rekruttering og opprettholdelse av internasjonalt talent. Med en tosidig strategi har WHA utviklet tiltak som ikke bare letter overgangen for de nyankomne og deres familier, men også styrker lokale samfunn, virksomheter og organisasjoner gjennom kurs, arrangementer og nettverksbygging. WHA fungerer som en bro mellom talent og bedrifter, og bidrar til å skape et mer dynamisk og mangfoldig forretningsmiljø i Agder-regionen.

Om Frameworks

Frameworks fokuserer kun på utvikling av funksjonsrike nettsider og gode digitale løsninger, og er spesialister på utvikling, design, sikkerhet og drift. De har bistått med design, koding, kartlegging av brukervennlighet (UX) og har vært en ideell partner for utvikling av talentdatabasen.

Kilde: Expat City Ranking 2023


Kontakt:
Megan Sommer Strand 
Tlf: 948 44 518
Epost: megan@welcomehub.no  
Nettsted: www.welcomehub.no

Welcome Hub Agder is a programme operated by Inklusiv Agder AS in collaboration with the Arendal Municipality, as an integrated part of the community to welcome international talent and their families to Arendal and Agder.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram