Menu
July 1, 2022

Agderposten: Går sammen for å hjelpe: – De gråter over vanskene

This article was published on Agderposten on 30 June 2022

Marion Bagdadi, Megan Sommer Strand, Kåre Andersen, Brit Maria Marcussen og Morten Haakstad
VELKOMMEN: Marion Bagdadi, Megan Sommer Strand, Kåre Andersen, Brit Maria Marcussen og Morten Haakstad jobber for å få Welcome Hub til å bli et fast tilbud. Foto: Frank Johannessen

Går sammen for å hjelpe: – De gråter over vanskene

Kommunen og privat næringsliv har gått sammen i Welcome hub for å bli bedre på å ta imot og integrere dem som flytter til Arendal.

Frank Johannessen

Frank Johannessen
frjo@agderposten.no
Publisert: 30.06.2022 07:59

– Jeg har møtt flere som har grått fordi de har det så vanskelig med å integrere seg i Arendal. Jeg har kjent på det selv. Jeg ville ikke bo her, men nå elsker jeg byen, sier Megan Sommer Strand i Impact Hub i Torvgata 7.

Hele familien

Da hun og mannen flyttet til Arendal, var det fordi han hadde fått jobb. Da fikk hun selv, som utflyttet amerikaner, føle på hvor tøft det kan være å flytte til et nytt sted.

– Vi må bli bedre på å få, spesielt utenlandske arbeidere, til å ønske å bli. Og ikke bare dem. Det hjelper ikke at den personen som har fått jobb trives, hele familien må trives. Derfor skaper vi dette knutepunktet som skal involvere og mobilisere hele sivilsamfunnet gjennom å hjelpe de nyinnflyttede til å delta på organisert idrett, som frivillig på konserter, hjelpe dem å finne skogen, og tips om hvordan leve her, sier Sommer Strand.

Impact Hub

SAMLINGSSTED: Impact Hub Agder og Unwrapped i Torvgaten 7 er blitt et samlingssted. Foto: Frank Johannessen

Ikke en kommunal oppgave

Arbeidet i prosjektet Welcome HUB Agder er allerede i gang og vi har blant annet velkomstmøter med nye ansatte hos Morrow. På nettsiden welcomehub.no er det stadig flere arrangementer der innflyttere møtes, typisk i Torvgaten 7, men også på biblioteket og andre steder.

Arendal kommune, Arendal Næringsforening, NHO, Karriere Agder, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Med hjerte for Arendal er blant aktørene som er tungt inne i det treårige prosjektet, for å bygge opp Welcomehub-tjenesten.

– Arendal må bli bedre på å vise fram det vi har, sier seniorrådgiver Brit Maria Marcussen i Arendal kommune.

WHA main page pic
NETTJENESTE: Slik møtes besøkende til nettstedet. Foto: SKjermdump welcomehub.no

– Det er ikke en typisk kommunal oppgave å gjøre noe slikt. Men med mange internasjonale bedrifter allerede og Morrow som kommer, blir det krevende nok å få inn de riktige folkene og sørge for at nyrekrutterte ikke forsvinner, sier næringssjef, Kåre Andersen.

Derfor har kommunen støttet oppstarten finansielt.

Møtes for kaffe

Men gjengen bak Welcome Hub er klare på at selv om dette foreløpig er et gratis initiativ, så må det på sikt selvfinansieres.

– Tilbudet har vært etterspurt lenge. Det er en krig om de beste hodene og vi må bli best på work-life balance. Dette er noe av det Arendal kan bidra med og etter hvert vil bedriftene her ha dette som en tjeneste, sier Morten Haakstad i Arendal Næringsforening.

Selv om de startet for bare noen måneder siden, ser de effekter allerede.

Som den nyinnflyttede lederen som ikke skjønte hvorfor man ikke kan få kjøpt hus i Norge før man har bodd her en viss periode. Eller de to konene til to menn i store bedrifter som begge hadde det vanskelig med små barn hjemme, før de fant hverandre over en kopp kaffe.

Høy utdannelse

– Det er mange høyt utdannede som kommer til Arendal. Mange klarer seg selv, men trenger allikevel litt hjelp til praktiske ting, som å ordne nytt førerkort, hvordan bytte adresse, skaffe seg bank id, lære seg de sosiale kodene. Eller kanskje lære om mulighetene naturen har her, de lokale foreningene, sier Megan Sommer Strand.

Næringssjef, Kåre Andersen, var også nylig i Skelefteå med flere andre i kommuneledelsen for å se hvordan de taklet å få Northvolt sin batterifabrikk til kommunen.

– Etter å ha sett og lært i Skelefteå ser vi enda klarere viktigheten av dette prosjektet, sier Andersen.

Welcome Hub Agder was founded by Impact Hub and the Arendal Municipality as an integrated part of the community to welcome international talent and their families to Arendal and Agder.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram